لیست محصولات و برند ها

 جدید ترین محصولات فروشگاه قلیان شاپ

تخـفیف ویــژه فـروش آنـلاین 
✔️ فروشگاه قلیان ایران دوسیب - ایران هوکا، قلیان شاپ ⭐ خرید قلیان- فروش قلیان-خرید قلیون-قلیون لاکچری-قلیون فروشی-قلیان حاج اوغلی-شیشه ای-کوچک-مسافرتی-عکس قلیان چوبی- ارزان-عربی-برنجی-شارژی
قلیان میا مدل مکس کد 51

قیمت پک قلیون: 4,798 تومان

سری سیلیکونی: 158

جازغالی: 198

کیف: 398

⭐⭐⭐⭐⭐

مشاهده ویدیو

✔️ فروشگاه قلیان ایران دوسیب - ایران هوکا، قلیان شاپ ⭐ خرید قلیان- فروش قلیان-خرید قلیون-قلیون لاکچری-قلیون فروشی-قلیان حاج اوغلی-شیشه ای-کوچک-مسافرتی-عکس قلیان چوبی- ارزان-عربی-برنجی-شارژی
قلیان الجمیرا مدل جکسون کد 153

قیمت: 7,540 تومان

شامل: تنه،شیشه،شلنگ،سری سفالی،فویل،انبر

⭐⭐⭐⭐⭐

مشاهده ویدیو

✔️ فروشگاه قلیان ایران دوسیب - ایران هوکا، قلیان شاپ ⭐ خرید قلیان- فروش قلیان-خرید قلیون-قلیون لاکچری-قلیون فروشی-قلیان حاج اوغلی-شیشه ای-کوچک-مسافرتی-عکس قلیان چوبی- ارزان-عربی-برنجی-شارژی
قلیان یوتو مدل رابرت کد 198

قیمت: 3,598 تومان

شامل: تنه،شیشه،شلنگ،سری سفالی،انبر

⭐⭐⭐⭐⭐

سری سیلیکونی: 158

فویل استیل: 138

مشاهده ویدیو

✔️ فروشگاه قلیان ایران دوسیب - ایران هوکا، قلیان شاپ ⭐ خرید قلیان- فروش قلیان-خرید قلیون-قلیون لاکچری-قلیون فروشی-قلیان حاج اوغلی-شیشه ای-کوچک-مسافرتی-عکس قلیان چوبی- ارزان-عربی-برنجی-شارژی
قلیان یوتو مدل تیگو کد 200

قیمت: 2,998 تومان

شامل: تنه،شیشه،شلنگ،سری سفالی،انبر

⭐⭐⭐⭐⭐

سری سیلیکونی: 158

فویل دور سیلیکون: 198

مشاهده ویدیو

✔️ فروشگاه قلیان ایران دوسیب - ایران هوکا، قلیان شاپ ⭐ خرید قلیان- فروش قلیان-خرید قلیون-قلیون لاکچری-قلیون فروشی-قلیان حاج اوغلی-شیشه ای-کوچک-مسافرتی-عکس قلیان چوبی- ارزان-عربی-برنجی-شارژی
قلیان یوتو مدل نارنجکی کد 201

قیمت: 2,598 تومان

شامل: تنه،شیشه،شلنگ،سری سفالی،انبر

⭐⭐⭐⭐⭐

سری سیلیکونی: 158

فویل دور سیلیکون: 198

مشاهده ویدیو

✔️ فروشگاه قلیان ایران دوسیب - ایران هوکا، قلیان شاپ ⭐ خرید قلیان- فروش قلیان-خرید قلیون-قلیون لاکچری-قلیون فروشی-قلیان حاج اوغلی-شیشه ای-کوچک-مسافرتی-عکس قلیان چوبی- ارزان-عربی-برنجی-شارژی
قلیان یوتو مدل امیلی کد 204

قیمت: 2,898 تومان

شامل: تنه،شیشه،شلنگ،سری سفالی،انبر

⭐⭐⭐⭐⭐

سری سیلیکونی: 158

فویل دور سیلیکون: 198

مشاهده ویدیو

✔️ فروشگاه قلیان ایران دوسیب - ایران هوکا، قلیان شاپ ⭐ خرید قلیان- فروش قلیان-خرید قلیون-قلیون لاکچری-قلیون فروشی-قلیان حاج اوغلی-شیشه ای-کوچک-مسافرتی-عکس قلیان چوبی- ارزان-عربی-برنجی-شارژی
قلیان یوتو مدل توما کد 207

قیمت: 1,898 تومان

شامل: تنه،شیشه،شلنگ،سری سفالی،انبر

⭐⭐⭐⭐⭐

سری سیلیکونی: 158

فویل دور سیلیکون: 198

مشاهده ویدیو

✔️ فروشگاه قلیان ایران دوسیب - ایران هوکا، قلیان شاپ ⭐ خرید قلیان- فروش قلیان-خرید قلیون-قلیون لاکچری-قلیون فروشی-قلیان حاج اوغلی-شیشه ای-کوچک-مسافرتی-عکس قلیان چوبی- ارزان-عربی-برنجی-شارژی
قلیان یوتو مدل کوین کد 208

قیمت: 3,498 تومان

شامل: تنه،شیشه،شلنگ،سری سفالی،انبر

⭐⭐⭐⭐⭐

سری سیلیکونی: 158

فویل دور سیلیکون: 138

مشاهده ویدیو

✔️ فروشگاه قلیان ایران دوسیب - ایران هوکا، قلیان شاپ ⭐ خرید قلیان- فروش قلیان-خرید قلیون-قلیون لاکچری-قلیون فروشی-قلیان حاج اوغلی-شیشه ای-کوچک-مسافرتی-عکس قلیان چوبی- ارزان-عربی-برنجی-شارژی
قلیان یوتو مدل شروین کد 210

قیمت: 3,498 تومان

شامل: تنه،شیشه،شلنگ،سری سفالی،انبر

⭐⭐⭐⭐⭐

سری سیلیکونی: 158

فویل دور سیلیکون: 138

مشاهده ویدیو

✔️ فروشگاه قلیان ایران دوسیب - ایران هوکا، قلیان شاپ ⭐ خرید قلیان- فروش قلیان-خرید قلیون-قلیون لاکچری-قلیون فروشی-قلیان حاج اوغلی-شیشه ای-کوچک-مسافرتی-عکس قلیان چوبی- ارزان-عربی-برنجی-شارژی
 قلیان اسکای مدل فنری کد 172

قیمت:  3,598 تومان

شامل: تنه،شیشه،شلنگ،سری سفالی،انبر

⭐⭐⭐⭐⭐

سری سیلیکونی: 158

فویل استیل: 138

مشاهده ویدیو

✔️ فروشگاه قلیان ایران دوسیب - ایران هوکا، قلیان شاپ ⭐ خرید قلیان- فروش قلیان-خرید قلیون-قلیون لاکچری-قلیون فروشی-قلیان حاج اوغلی-شیشه ای-کوچک-مسافرتی-عکس قلیان چوبی- ارزان-عربی-برنجی-شارژی
 قلیان یوتو مدل کارلو کد 174

قیمت:  3,498 تومان

شامل: تنه،شیشه،شلنگ،سری سفالی،انبر

⭐⭐⭐⭐⭐

سری سیلیکونی: 158

فویل استیل: 158

مشاهده ویدیو

✔️ فروشگاه قلیان ایران دوسیب - ایران هوکا، قلیان شاپ ⭐ خرید قلیان- فروش قلیان-خرید قلیون-قلیون لاکچری-قلیون فروشی-قلیان حاج اوغلی-شیشه ای-کوچک-مسافرتی-عکس قلیان چوبی- ارزان-عربی-برنجی-شارژی
 قلیان زانوبیا سه پایه کد 178

قیمت:  3,898 تومان

شامل: تنه،شیشه،شلنگ،سری سفالی،انبر

⭐⭐⭐⭐⭐

سری سیلیکونی: 158

فویل استیل: 138

مشاهده ویدیو

 لیست برند های قلیون عربی و لوازم جانبی

تخـفیف ویــژه فـروش آنـلاین یا ارسـال رایـگان 

Landing Page Builder